Üyelik Sözleşmesi

 1. İşbu Üyelik Sözleşmesi Agranom Reklam LTD ŞTİ’ne bağlı iştirakleri (Bundan böyle BUTİKVAV olarak anılacaktır) tarafından, www.butikvav.com web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.
 2.  Butikvav.com, Sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online alışveriş yapmasına olanak verir.
 3. www.butikvav.com web sitesi kurumsaldır, devredilemez ya da satılamaz.
 4. Üye kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. butikvav.com üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Üyeler ise üye güvenliğinden kendileri de sorumludur.
 5. butikvav.com, müşterilerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir. www.butikvav.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
  Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.
 6. Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.
 7. Üye, www.butikvav.com’a verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla www.butikvav.com’un kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.
 8. Üye, www.butikvav.com’a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, butikvav.com’un tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.
 9. Üye, tüm hakları Agranom Reklam LTD ŞTİ’ne ait olan ve www.butikvav.com üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği izinsiz kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 10. www.butikvav.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. butikvav.com ’un sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.butikvav.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 11. www.butikvav.com kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen Üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.
 12. www.butikvav.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
  www.butikvav.com’un satışları stokları ile sınırlıdır. www.butikvav.com stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.
 13. Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka www.butikvav.com veya BUTİKVAV mağazalarının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.
 14. Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.
 15. www.butikvav.com’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.butikvav.com’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla www.butikvav.com hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
 16. www.butikvav.com, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.butikvav.com sorumlu

  I’ve been in the publishing industry for many years and have seen first hand the way the publishers and booksellers use author help. I was surprised to see that almost half of the novels I read were composed by others. This does not happen by accident; they are too lazy to write their own novels and this has resulted in a large number of books published every year. This writer help for authors might seem like a scam but it is not. The reason is easy. The author can choose what content he or she desires in the professional writer service publication and is free to choose what to sell. They’ll get marketing and sales assistance from broker or the publisher and consequently there’ll be no gains for them.

  değildir.

 17. Butikvav.com ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. www.butikvav.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
 18. Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda butikvav.com’ un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Butikvav.com kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 19. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.
 20.  İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. Bursa Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 21. Üye, üye kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
 22. Butikvav.com dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Bizimle iletişime geçin

Herhangi bir sorunuzda  “İletişim” sayfamızdan bizimle iletişime geçebilir ya da Whatsapp destek hattımızı kullanabilirsiniz.